Dotacje EU

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, która polegać będzie na wprowadzeniu do procesu technologicznego lakieru LED UV.

Planowane efekty:
Wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania offsetowego na maszynie pięciokolorowej pozwoli na oferowanie nowych i znacząco ulepszonych usług:
– wykonania wysokiej jakości druków z dodatkowymi kolorami Pantone lub metalicznych w technologii LED UV,
– wykonania wysokiej jakości druków wielobarwnych, lakierowanych LED UV,
– wykonania wysokiej jakości druków dwustronnych, 1 + 4 w jednym przejściu przez maszynę drukującą.

Wartość projektu: 4 273 000,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 912 500,00 zł


eulogo_02Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Drukarnia Times spółka jawna poprzez unowocześnienie bazy produkcyjnej w wyniku zakupu nowoczesnej maszyny do druku offsetowego


Beneficjent: Times Drukarnia Cichowski i Szymkowski spółka jawna
Wartość projektu ogółem: 1 830 000 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 500 000 zł
Kwota dofinansowania: 750 000 zł

“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Integracja sieciowa procesu technologicznego w drukarni Times poprzez zakup najnowszej generacji maszyny offsetowej


Beneficjent: Times Drukarnia Cichowski i Szymkowski spółka jawna
Wartość projektu ogółem: 1 830 000 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 500 000 zł
Kwota dofinansowania: 750 000 zł

“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl