Aktualizacja zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest:
ZAKUP NAJNOWSZEJ GENERACJI MASZYNY OFFSETOWEJ NIEZBĘDNEJ DO WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII LED UV Z ZASTOSOWANIEM PROCESU RASTROWANIA DMS
Dotyczy projektu: „Wprowadzenie najwyższej jakości drukowania offsetowego w innowacyjnej technologii LED UV z zastosowaniem procesu rastrowania DMS”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2.: „Innowacje w MŚP” Pobierz: Zapytanie ofertowe - Maszyna AKTUALIZACJA [Plik PDF]
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest:
ZAKUP RASTRA TYPU DMS (MODULOWANEGO CYFROWO) NIEZBĘDNEGO DO WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII LED UV Z ZASTOSOWANIEM PROCESU RASTROWANIA DMS
Dotyczy projektu: „Wprowadzenie najwyższej jakości drukowania offsetowego w innowacyjnej technologii LED UV z zastosowaniem procesu rastrowania DMS”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2.: „Innowacje w MŚP” Pobierz: Zapytanie ofertowe - Raster AKTUALIZACJA [Plik PDF]